Angebote zu "Milo" (3 Treffer)

Kategorien

Shops

Mia und Milo als Buch von Kerstin Schmolmüller
€ 24.99 *
ggf. zzgl. Versand

Mia und Milo: Kerstin Schmolmüller

Anbieter: Hugendubel.de
Stand: Feb 27, 2019
Zum Angebot
Mia und Milo als Buch von Kerstin Schmolmüller
€ 10.99 *
ggf. zzgl. Versand

Mia und Milo: Kerstin Schmolmüller

Anbieter: Hugendubel.de
Stand: Feb 27, 2019
Zum Angebot
Najwa?niejsza jest mi?o?? (eBook, ePUB)
€ 2.99 *
ggf. zzgl. Versand

Lord Kenyon Shaw po powrocie z Indii, gdzie bra? udzia? w bardzo niebezpiecznej Wielkiej Grze, dowiaduje si?, ?e jego bratanek, margrabia Shawforde, zwi?za? si? z wiejsk? dziewczyn?, któr? chce po?lubi?. Kobieta ta jest piekna i przypomina anio?a o jasnych w?osach i ogromnych b??kitnych oczach. Dla Shawforde i jego ukochanej ich mi?o?? jest wieczna. Jednak jego rodzina nigdy nie b?dzie tolerowa? ich zwi?zku, jest bardzo niezadowolona z tego i robi wszystko aby nie doszlo do ?lubu. Lord Kenyon za namow? rodziny udaje si? do Little Bunbury, aby nie dopu?ci? do mezaliansu. Planuje spotkanie z ukochan? bratank? aby namówi? j? do zerwania tego romansu. Jest sk?onny nawet usatysfakcjonowa? j? materialnie je?li oka?e si? to konieczne. Little jednak o planach rodziny ukochanego nic nie wie i nie podejrzewa niebezpiecze?stwa jakim zagro?ona jest ich milo??. Mary Barbara Hamilton Cartland (1901-2000) pseud. Barbara Cartland, brytyjska powie?ciopisarka, znana z pisania licznych romansów i powie?ci mi?osnych. Napisa?a 723 ksi??ki w tym 5 biografii. By?a jedyn? córk? brytyjskiego oficera, majora Bertrama Cartlanda, który zgin?? podczas I wojny ?wiatowej. Uko?czy?a college dla dziewcz?t w Malvern, po którym rozpocz??a prac? reporterki zajmuj?cej si? sprawami spo?ecznymi i pisarki powie?ci mi?osnych. Z pocz?tku prowadzi?a kolumn? plotek w Daily Express. W roku 1923 opublikowa?a pierwsz? powie?? Jigsaw, która sta?a si? bestsellerem. W jej powie?ciach ukszta?towa? si? specyficzny styl, konstrukcja akcji, osadzenie w realiach historycznych. Mimo schematycznej akcji, jej pó?niejsze powie?ci cieszy?y si? powodzeniem. W roku 1983 jej nazwisko umieszczono w ksi?dze Guinnessa. W po?owie lat 90 sprzeda?a sw? miliardow? ksi??k?. Zgodnie ze wspomnieniem po?miertnym opublikowanym w The Daily Telegraph Cartland zerwa?a swe pierwsze zar?czyny po poznaniu szczegó?ów stosunku p?ciowego i dozna?a szoku. Ostatecznie wysz?a za m?? w roku 1932 za oficera Alexandra George´a McCorquodale´a. Jej córka, Raine Spencer, by?a w pó?niejszym czasie macoch? ksi??nej Diany. Po rozwodzie w r. 1936 wysz?a za Hugh McCorquodale, z którym mia?a dwóch synów.

Anbieter: buecher.de
Stand: Mar 20, 2019
Zum Angebot